Formowanie natryskowe z tworzywa sztucznego

Twoje korzyści: Nasze wieloletnie doświadczenie w w segmencie części formowanych natryskowo z tworzywa sztucznego.

W ofercie produktowej naszej fi rmy znajdują się wielowymiarowe części formowane natryskowo z tworzywa sztucznego.

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu możliwe jest przetwarzanie różnych termoplastów, zależnie od potrzeb i odpowiednio do danego zastosowania. Jesteśmy w stanie wyprodukować wszelkie rodzaje części z tworzywa sztucznego, nie tylko produkty branżowe.

Nasze maszyny pracują z siłami utrzymującymi 30 do 220 ton.

Eurotec produkuje bez obciążania środowiska:

Części wybrakowane i wadliwe są w 100% poddawane recyklingowi, a rozdrobniony materiał jest ponownie przetwarzany.