Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

O ile nie ustalono inaczej, udostępnienie Państwa danych osobowych nie jest wymagane ustawowo ani nie wynika z umowy, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do udostępnienia danych. Nieudostępnienie danych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Powyższe postanowienie obowiązuje tylko wtedy, jeśli w trakcie opisanych poniżej procesów przetwarzania danych nie dokonano innych ustaleń. Pod pojęciem „danych osobowych” należy rozumieć wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

Pliki dziennika serwera

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej dane dotyczące korzystania z niej są przekazywane nam lub naszym dostawcom hostingu / usług internetowych za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej i zapisywane w plikach protokołu (tzw. plikach dziennika serwera). Zapisujemy między innymi takie dane, jak: nazwa odwiedzanej strony, data i godzina odwiedzin, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawca przesyłający zapytanie. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i wynika z naszego głównego, prawnie uzasadnionego interesu mającego na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz udoskonalenie naszej oferty.

 

Zamówienia

Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych podczas składania zamówień

Podczas składania zamówienia Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane tylko w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne do wykonania i realizacji Państwa zamówienia oraz przetworzenia Państwa zapytań. Udostępnienie danych jest wymagane do zawarcia umowy. Nieudostępnienie danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest konieczne do zawarcia z Państwem umowy. Państwa dane są przekazywane np. wybranym przez Państwa przewoźnikom oraz dostawcom usług płatniczych lub internetowych. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegane są określone w przepisach wytyczne. Zakres przekazywanych danych jest ograniczony do minimum.

 

Kontakt: Newsletter

Zbieranie i przetwarzanie danych za pośrednictwem formularza kontaktowego

Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, zbieramy dane, które zdecydują się Państwo w nim podać (np. nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości). Dane przetwarzamy w celu nawiązania kontaktu. Wysyłając wiadomość, automatycznie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednie żądanie. Nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody, zanim została cofnięta. Państwa adres e-mail wykorzystywany jest wyłącznie do celów związanych z przetworzeniem Państwa zapytania. Następnie, jeśli nie wyrazili Państwo zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie, Państwa dane są usuwane.

Korzystanie z adresu e-mail do celów związanych z marketingiem bezpośrednim

Państwa adres e-mail udostępniony w ramach sprzedaży towaru lub usługi jest wykorzystywany w celu elektronicznego przesyłania reklam towarów lub usług własnych, podobnych do tych, które Państwo kiedyś już u nas zamówili, o ile nie wycofali Państwo w tym zakresie swojej zgody. Udostępnienie adresu e-mail jest wymagane do zawarcia umowy. Nieudostępnienie danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i wynika z naszego głównego, prawnie uzasadnionego interesu w zakresie marketingu bezpośredniego. Zgodę na wykorzystanie Państwa adresu e-mail mogą Państwo w każdej chwili wycofać, wysyłając nam odpowiednie żądanie. Dane kontaktowe potrzebne do wycofania zgody znajdą Państwo w impressum. W tym celu mogą Państwo wykorzystać także odpowiedni link znajdujący się w e-mailu marketingowym. Nie są za to pobierane żadne opłaty poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.

 

Przewoźnicy

Przekazywanie adresu e-mail przewoźnikom w celu powiadomienia o statusie wysyłki

Przekazujemy Państwa adres e-mail przewoźnikowi w ramach realizacji umowy, o ile wyrazili Państwo na to wyraźnie swoją zgodę w trakcie składania zamówienia. Adres e-mail jest przekazywany w celu poinformowania odbiorcy o statusie wysyłki za pośrednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednie żądanie nam lub przewoźnikowi. Nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody, zanim została cofnięta.

 

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub za jej pośrednictwem w systemie komputerowym użytkownika. W momencie odwiedzenia danej strony internetowej plik cookie zostaje zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik zawiera ułożone w określonej kolejności znaki umożliwiające jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin danej strony internetowej.

Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze, dlatego mają Państwo całkowitą kontrolę w zakresie korzystania z nich. Jeśli wybiorą Państwo odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, mogą Państwo być uprzedzani o umieszczaniu plików cookie, zanim zostaną zapisane, oraz każdorazowo wyrażać zgodę na zapisywanie plików cookie i przekazywanie zawartych w nich danych bądź je odrzucać. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak poinformować, że w takim przypadku mogą Państwo utracić możliwość korzystania w pełnym zakresie z wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej.

Pod poniższymi linkami dowiedzą się Państwo, jak zarządzać plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach (oraz jak je blokować):

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Pliki cookie wymagane ze względów technicznych

O ile w dalszej części polityki prywatności nie ustalono inaczej, w celu przygotowania naszej oferty w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkownika, efektywny i bezpieczny korzystamy z plików cookie niezbędnych do tego celu ze względów technicznych. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie Państwa przeglądarek również po zmianie strony internetowej oraz oferowanie Państwu określonych usług serwisowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne bez użycia plików cookie. Funkcje te wymagają ponownego rozpoznania przeglądarki po przejściu na inną stronę internetową.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i wynika z naszego głównego, prawnie uzasadnionego interesu mającego na celu zapewnienie optymalnego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz przygotowanie oferty w sposób efektywny i przyjazny dla użytkownika. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Analiza: Komunikacja

Korzystanie z narzędzia Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli miejsce Państwa pobytu znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, administratorem Państwa danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google, które jest odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych oraz przestrzeganie stosowanych ustaw o ochronie danych.

Przetwarzanie danych ma na celu analizę danej strony internetowej i jej użytkowników oraz jest stosowane do celów marketingowych i reklamowych. Na zlecenie operatora strony internetowej Google używa pozyskanych informacji, aby dokonać analiz w zakresie korzystania ze strony internetowej w celu opracowania raportów dotyczących aktywności na danej stronie oraz oferowania operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony i internetu. Mogą być gromadzone następujące informacje: adres IP, data i godzina odwiedzin, ścieżka dostępu, informacje na temat wykorzystywanej przeglądarki oraz urządzenia (device), odwiedzane strony, HTTP referer (witryna, za pośrednictwem której trafili Państwo na naszą stronę internetową), dane dotyczące lokalizacji, aktywności zakupowe. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach narzędzia Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google Analytics stosuje następujące technologie: pliki cookie, magazyny sieciowe w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej wygenerowane w ten sposób są z reguły przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam gromadzone. Na tej stronie internetowej jest aktywna funkcja anonimizacji adresów IP. Dzięki temu Google skraca Państwa adres IP przed przekazaniem go poza obręb państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Google uzyskało certyfikat według porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield” zawartego pomiędzy USA a UE, zobowiązując się tym samym do przestrzegania europejskich dyrektyw dotyczących ochrony danych.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody, zanim została cofnięta. Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdą Państwo na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/?hl=pl oraz na stronie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

Korzystanie z narzędzia Mouseflow

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dänemark; „Mouseflow”).

Przetwarzanie danych służy do celów związanych z personalizacją i analizą strony internetowej oraz jej użytkowników. Mouseflow stosuje następujące technologie: pliki cookie, piksele śledzące i skrypty. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Mogą być gromadzone następujące informacje: adres IP, ścieżka dostępu, informacje na temat wykorzystywanej przeglądarki oraz systemu operacyjnego, odwiedzane strony, ilość czasu spędzona na naszej stronie internetowej, wyświetlone treści, dane dotyczące lokalizacji. Na podstawie tych pseudonimizowanych danych można tworzyć profile użytkowania. W przypadku narzędzia Webtracking-Tool mouseflow rejestrowane są przypadkowo wybrane poszczególne odwiedziny (tylko ze zanonimizowanym adresem IP). W trakcie powstaje protokół ruchów myszy i kliknięć w celu wyrywkowej analizy odwiedzin na poszczególnych stronach internetowych oraz w celu potencjalnego ulepszenia strony internetowej. O ile nie zostanie uzyskana w tym celu oddzielna zgoda użytkownika, dane gromadzone za pomocą technologii mouseflow nie są wykorzystywane do identyfikowania użytkowników tej strony internetowej czy łączenia ich z danymi osobowymi podmiotu noszącego określony pseudonim.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody, zanim została cofnięta.

Korzystanie z systemu Live-Chat „Userlike”

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu Live-Chat Userlike UG (z ograniczoną odpowiedzialnością), Deisterweg 7, 51109 Köln (www.userlike.com). System służy do celów związanych z komunikacją między Państwem a nami jako dostawcą usług. Na podstawie tych pseudonimizowanych danych można tworzyć profile użytkowania. W tym celu stosowane są pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody, zanim została cofnięta.

Aplikowanie na ogłoszenia o pracę za pośrednictwem e-maila

Mogą Państwo aplikować na stanowiska publikowane na naszej stronie internetowej, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres kontaktowy.

W celu dokonania oceny kandydatów niezbędne są nam określone dane osobowe, dlatego ich podanie jest warunkiem udziału w procedurze rekrutacyjnej. Wymagane dane podajemy w opisie stanowiska. Są to między innymi: nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane na dane stanowisko.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 BDSG (federalną ustawą o ochronie danych osobowych). Udostępnienie danych jest wymagane do zawarcia z nami umowy dotyczącej stosunku zatrudnienia.

W celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej z reguły nie wymagamy podania danych osobowych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO (są to np. dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące ciężkiego stopnia niepełnosprawności). Jeśli w ramach procedury aplikacyjnej istotne są dane osobowe szczególnych kategorii, są one przetwarzane w celu wykonywania praw lub obowiązków prawnych wynikających z prawa pracy, prawa bezpieczeństwa socjalnego oraz ochrony socjalnej. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 9 ust. 2 lit. b RODO, § 26 ust. 3 BDSG.

Stosowanie GoogleMaps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji umieszczania Map Google firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli miejsce Państwa pobytu znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, administratorem Państwa danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google, które jest odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych oraz przestrzeganie stosowanych ustaw o ochronie danych. Funkcja umożliwia wizualne przedstawienie informacji geograficznych oraz map interaktywnych. Podczas odwiedzania określonych stron połączonych z Mapami Google serwis Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje także dane użytkowników stron internetowych.

Państwa dane mogą zostać także przekazane do Stanów Zjednoczonych. Google uzyskało certyfikat według porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield” zawartego pomiędzy USA a UE, zobowiązując się tym samym do przestrzegania europejskich dyrektyw dotyczących ochrony danych.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody, zanim została cofnięta.

Więcej informacji na temat gromadzenia i korzystania z danych przez serwis Google znajdą Państwo w Polityce prywatności Google na stronie internetowej: https://www.google.com/privacypolicy.html. W tzw. Centrum bezpieczeństwa Google mogą Państwo także zmienić ustawienia w taki sposób, aby zarządzać swoimi danymi i chronić dane przetwarzane przez Google.

Korzystanie z serwisu YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji umieszczania filmów wideo serwisu YouTube Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „YouTube”). YouTube jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Funkcja wyświetla się przy filmach wideo zapisanych w serwisie YouTube w iFrame na stronie internetowej. Jest przy tym aktywowana opcja „rozszerzony tryb ochrony danych”. Dzięki temu serwis YouTube nie zapisuje żadnych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej. Dopiero gdy użytkownik obejrzy dany film wideo, informacje na ten temat przekazywane są serwisowi YouTube i tam zapisywane. Państwa dane mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych. Google uzyskało certyfikat według porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield” zawartego pomiędzy USA a UE, zobowiązując się tym samym do przestrzegania europejskich dyrektyw dotyczących ochrony danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody, zanim została cofnięta. Więcej informacji na temat zbierania i korzystania z danych przez serwis YouTube i Google, związanych z tym przysługujących Państwu praw oraz możliwości ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu YouTube na stronie internetowej: https://www.youtube.com/t/privacy.

Korzystanie z narzędzia Consentmanager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Consent-Management-Tool Cookiebot. Narzędzie umożliwia Państwu udzielenie zgody na przetwarzanie danych przez stronę internetową, w szczególności na umieszczanie plików cookie, oraz umożliwia korzystanie z prawa do wycofania udzielonej zgody.

Przetwarzanie danych służy do celów związanych z koniecznością uzyskania i dokumentowania wymaganych zgód na przetwarzanie danych oraz wywiązywania się z ustawowych obowiązków.

W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Następujące informacje mogą być gromadzone i przekazywane usługodawcy: data i godzina odwiedzin, informacje na temat wykorzystywanej przeglądarki oraz urządzenia, zanonimizowany adres IP, dane dotyczące wyrażenia i wycofania zgody. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do botów cookie znajduje się na stronie: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

 

Prawa użytkowników oraz okres przechowywania

Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane tylko przez okres wymagany do celów związanych z danym przypadkiem przetwarzania. Jeśli dane nie są już konieczne do celów przetwarzania wymienionych w polityce prywatności, zostaną one usunięte, chyba że ich przechowywanie jest niezbędne i wynika z obowiązku przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym.

Prawa użytkownika

W przypadku spełnienia ustawowych wymogów przysługują Państwu następujące prawa według art. 15–20 RODO: prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto według art. 21 ust. 1 RODO przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO oraz wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Dane kontaktowe znajdują się w naszym impressum.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem. Jeśli przetwarzanie wymienionych w tym miejscu danych osobowych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość.

Po wniesieniu sprzeciwu proces przetwarzania danych zostanie zakończony, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, wysyłając odpowiednie żądanie. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu zakończymy proces przetwarzania określonych danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.