Impressum

Wydawca:

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5

58099 Hagen

Germany

Tel. 00492331 - 6245-0

Fax 00492331 - 6245-200

info@eurotec.team

www.eurotec.team

 

Zarząd: Markus Rensburg, Gregor Mamys

 

Sąd rejestracyjny: Sąd Rejonowy

Numer wpisu do rejestru handlowego: HRB 3817

Numer identyfikacji podatkowej: DE 812674291

Wewnętrzny (krajowy) nr podatkowy: 321/5776/0925