Magnus M

łącznik aluminiowy do drewna, do połączeń dźwigar główny-dźwigar pomocniczy

Do zastosowania w prawie wszystkichobszarach konstrukcji drewnianych 
w komplecie: 
68 sztuk wkrętów z gwintem na całej długości TX30*
8 sztuk wkrętów ustalających TX20** 
1 x instrukcja montażu
*) 4,0 x 30 mm, ocynkowany na niebiesko, **) 4,2 x 26 mm, ocynkowany na niebiesko 
Łącznik wieszakowy Magnus stosowany jest do wykonywania połączeńwęzłowych w konstrukcjach drewnianych. Główną zaletą tego połączeniajest to, że można je kompletnie prefabrykować, co z kolei pozwala skrócićdo minimum czas montażu na budowie. Łącznik składa się z dwóchróżnych części konstrukcyjnych, wkrętów do konstrukcji drewnianych iwkrętów ustalających. Obydwie części łącznika Magnus najpierw mocujesię za pomocą wkrętów do drewna do odpowiednich elementów konstrukcyjnych,a następnie bez użycia siły i płynnie można je wsunąć jedna wdrugą. Za pomocą wkrętów ustalających obydwa elementy konstrukcji sąusztywniane względem siebie. Stanowi to jednocześnie skuteczne zabezpieczenieprzed niezamierzonym rozłączeniem połączenia.Połączenia elementów drewnianych wykonane za pomocą łącznikaMagnus posiadają wysoką, sprawdzoną wytrzymałość na obciążeniastatyczne w pięciu kierunkach.Montaż może zostać wy konany zarówno jako widoczny (dla połączeńrowkowych przykrytych) jak również jako niewidoczny (wyfrezowany)
Instrukcja montażu 
Niewidoczne (wyfrezowane) połączenie dźwigar główny-dźwigarpomocniczy
  1. Ustawić ogranicznik szablonu frezarskiego i montażowego nażądaną wielkość łącznika wieszakowego Magnus, przyłożyćszablon frezarski i montażowy, przykręcić i wykonać odpowiedniewyfrezowanie kieszeniowe za pomocą freza do rowków.
  2. Następnie należy włożyć łącznik Magnus do wyfrezowania izamocować za pomocą dostarczonych wkrętów systemowych.Następnie na elemencie mocowanym zakłada się w takim samympołożeniu, jak poprzednio szablon frezarski i montażowy, drugączęść łącznika wieszakowego Magnus i przykręca ją wkrętami.W ten sposób montaż wstępny jest zakończony i można zawiesićelement mocowany
  3. Na zakończenie do łącznika Magnus zakłada się wkręty ustalające.Przy ich użyciu można ściągnąć w razie potrzeby łącznikwieszakowy Magnus, zabezpieczając w ten sposób położeniepołączenia węzłowego
Montaż może zostać wykonany zarówno jako widoczny (dla połączeńrowkowych przykrytych), jak również jako niewidoczny (wyfrezowany).W przykładzie montażu przedstawiono montaż niewidoczny.W przypadku montażu widocznego odpada wyfrezowanie, a szablonfrezarski i montażowy używany jest tylko jako szablon montażowy

Mediateka

Tabela artykułu

Nr art. Nazwa Wymiary (dł. X szer. X wys.) Opak. Kod EAN
944878 Magnus M 70 x 120 mm 70 x 120 x 17 mm 10 sztuk 4251314705501
944879 Magnus M 70 x 140 mm 70 x 140 x 17 mm 10 sztuk 4251314705518
944880 Magnus M 70 x 160 mm 70 x 160 x 17 mm 10 sztuk 4251314705525
944881 Magnus M 70 x 180 mm 70 x 180 x 17 mm 10 sztuk 4251314705532

Pasujące produkty