Transportanker

Beschreibung

Transportanker

Kvalitetsstål

Det sikre system til optagning af last

Lastoptagningsmidlet, som betjenes manuelt, af kvalitetsstål, tjener til sikkert og nemt at løfte trædele af enhver art. Transportankerne af lastgruppen op til 1,3 ton må udelukkende bruges i forbindelse med Eurotec transportanker-skruen Ø11x160 mm, som er kontrolleret af den europæiske tekniske godkendelse ETA-11/0024. Eurotec transportanker-skruen Ø11x160 må kun bruges én gang! Den skrues uden forboring ind i massivt træ (nåletræ), finér-, bræddelags-, brædde- og bjælkelagstræ. En brug i hårdt træ er forbudt! De mulige og tilladte montagepositioner kan ses i vores driftsvejledning. Vi stiller dem gerne til rådighed.

Bemærk venligst

  • Transportanker-skruen må kun bruges én gang
  • Studér driftsvejledningen nøje inden første brug
  • Brugere skal instrueres inden første brug • Inden enhver brug skal transportankeret undersøges for beskadigelser og i givet fald kasseres
  • Vægten på de dele, som skal løftes, skal være kendt og tilladt
  • Kun de løftemidler, som er angivet i driftsvejledningen, må bruges

Sådan fungerer systemet

  1. Skruen skrues ind uden forboring
  2. Ankeret indkobles
  3. Lasten løftes
  4. Ankeret løsnes

 

Download

Datablade

Produktdatenblatt+-+Transportanker+-+DE_Seite_1.jpg

Produktdatablade – Lifting Anchor

CAD fil

Logo_DWG.jpg

DWG fil Transportanker

Art.-nr. Mål Betegnelse Enhed* EAN
110361 190 x 70 mm bis 1,3 to 2 4251314700421

Matchende produkter