Forbrugerinformation i henhold til EU-byggevareforordningen fra 24.02.2021

News_Slider_Verbraucherinfo_DA.jpg

Forbrugerinformation og advarsel

Vigtig information i henhold til EU-byggevareforordningen fra 24.02.2021

I henhold til artikel 11 stk. 7 i forordningen (EU) nr. 305/2011 (EU-byggevareforordningen) er vi som producent forpligtet til at give følgende information: 

Hvis du har købt vores skruer med varenavnene

  • FRS ZK TX30 7,5xL
  • FRS PH TX30 7,5xL
  • FRS SK TX30 7,5xL
  • FRS ZK TX25 7,5xL
  • Blue Power 7,4xL

bedes du bemærke,

at de foroven nævnte skruer udelukkende må bruges til montage af vinduesrammer og til fastgørelse af sådanne underkonstruktioner  af træ på beton eller murværk, som kun bruges i underordnede små private bygninger. Udslagsgivende for denne anvendelse er forankringen i murværk.

I ydelseserklæringen DoP-EN14592-09-2015 er den karakteristiske udtræksparameter fax,k og det karakteristiske flydemoment My,k tydeligvis deklareret for højt. Ved en dimensionering i henhold til EN 1995-1-1 (eurokode 5) til brug af skruerne i bærende træforbindelser med disse deklarerede ydelser kan stabiliteten af enkelte træelementer og som følge deraf en træstruktur bringes i fare. Dette kan medføre farer for personer, f.eks. på grund af nedfaldende dele af trækonstruktioner.

Der advares derfor imod brugen af skruer med artikelnavnene 

  • FRS ZK TX30 7,5xL
  • FRS PH TX30 7,5xL
  • FRS SK TX30 7,5xL
  • FRS ZK TX25 7,5xL
  • Blue Power 7,4xL

til træforbindelser i bærende trækonstruktioner!

Hvis du allerede har brugt disse skruer i en bærende trækonstruktion, kan en forstærkning og/eller ændring af konstruktionen være nødvendig. Hvis du skulle være berørt, bedes du kontakte os, så vi kan informere dig om skruernes ydeevne for en ny opmåling.

Den på CE-mærkningen oplyste ydelseserklæring DoP-EN14592-09-2015 gælder ikke længere for de nævnte skruer.

Hvis du ikke ønsker at bruge disse skruer på den nævnte måde til samling af vinduesrammer og til fastgørelse af sådanne trækonstruktioner på beton eller murværk, kan du også sende dem tilbage til os. Du bedes i så fald kontakte os.

Eurotec GmbH 
E-Mail: info@eurotec.team

21-002.01-01 Forbrugerinformation og advarsel ©Eurotec GmbH / Mærkning fra den 24.2.2021